SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

Проекти

Проекти

 

Проект ?Сигурна среда, успяващи деца“

През април 2020 bet36体育投注 SOS Детски селища започва изпълнението на нов проект ?СИГУРНА СРЕДА, УСПЯВАЩИ ДЕЦА: Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на практики за работа с деца, съобразени с преживяна травма“. Целта на проекта е да представи и въведе подход за грижа в услугите за деца, съобразен с преживяната травма, така че децата и младите хора да бъдат по-добре подкрепени и да се увеличат възможностите за реализиране на техния потенциал.

Вижте повече

?Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“

В началото на 2020 година bet36体育投注 SOS Детски селища България започна изпълнението на проект ?Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“. Проектът ще се изпълнява в рамките на 36 месеца и има финансова подкрепа в размер на 196?760 EUR, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Вижте повече

?ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА В ГРИЖА“ 2015-2017

В началото на 2015 година стартира международният проект ?Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа“. Водещата организация в него е SOS Детски селища Интернешънъл, а партньори са Националните сдружения SOS Детски селища в България, Хърватия, Естония, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Румъния. Ключови партньори в проекта са и Съветът на Европа и Международната мрежа Eurochild.

Вижте повече

Проект ?Готови за самостоятелност – интегриран подход за развитие на капацитет на млади хора, напускащи грижа и професионалисти, които ги подкрепят“

През 2018 година bet36体育投注 SOS Детски селища поставя акцент в своята дейност върху подкрепата на млади хора, които напускат грижа. Подготовката за самостоятелен живот на младежите е последният и много важен етап от грижата, предоставяна на децата от приемни семейства или Центрове за настаняване от семеен тип.

Научете повече

Проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа от 14 до 29 годишна възраст в България

Задание за представително социологическо проучване и изработване публикация ?От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали грижа в България от 14 до 29 годишна възраст“

Научете повече

ПРОЕКТ ?Светулка” – Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация“ – 2018-2020 г.

SOS Детски селища България обявява задание за изработване на Мултимедийна образователна програма за превенция трафика на деца за сексуална експлоатация по проект ?Светулка“.

Научете повече
X