SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

Какво правим

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. bet36体育投注то предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите. Основните сфери на дейност са:

Директни услуги

Предоставят се с цел гарантиране правата на детето на оцеляване, закрила, развитие и участие.

Изграждане на капацитет

Изграждане на капацитет в подкрепа на предоставящите грижа, семействата, общностите и други отговорни лица и доставчици на услуги, с цел развиване на отношение, знания, умения, ресурси, системи и структури за подкрепа и грижа за детето.

Застъпнически дейности

Целят да подобрят общите рамкови условия за децата в нашата целева група, като водят до промени в политиките и практиките. Ние информираме отговорните лица за техните задължения, и в частност правителството като основно отговорно лице. Ние промотираме качествената грижа от семеен тип сред другите доставчици на услуги в областта на алтернативните грижи за детето. Като активни участници в гражданското общество, ние инициираме и подкрепяме движения, които водят до устойчива социална промяна в полза на децата от нашата целева група.

bet36体育投注 семейства

Ние предоставяме приемна грижа чрез bet36体育投注 семейства в София, Перник и SOS Детско селище Трявна. Деца, разделени от родителите си, растат в среда на любов и сигурност. В семействата се отглеждат и възпитават 3-4 деца. Те посещават училищата и детските градини и са в естествената си среда.

Научете повече

Програма „Подкрепа на семейството“

Тази програма е насочена към деца, които са в риск да загубят грижата на родителите си, като оказва социална и психологическа помощ на семействата, за да могат да се грижат по-добре за своите деца. Съдействаме на родителите за това децата да получават закрила, здравна грижа, образование и развитие.

Още информация

SOS Малки семейни домове

В SOS Малките семейни домове живеят от 5 до 8 деца и младежи в риск, за които се грижи екип от възпитатели. SOS Mалък семеен дом ?Надежда“ във Велико Търново и SOS Малък семеен дом ?Чардафон“ в Габрово са социални услуги, които предоставяме в партньорство с общините Велико Търново и Габрово.

Вижте още

SOS Mладежи

SOS Младежките домове осигуряват дом и грижа за юноши и девойки на възраст между 14 и 18 години, за които до момента на приемането им са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини, осиновяване или настаняване в приемно семейство.

Още информация

Начало на самостоятелен живот

Програма “Начало на самостоятелен живот” е форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в SOS грижа, живеят самостоятелно извън SOS младежкия дом, работят или учат, но се нуждаят от подкрепа. Програмата цели да насърчи младежите в бъдещия им самостоятелен живот.

Научете повече

Правата на детето

SOS Детски селища се застъпва за правата на децата и подкрепя семействата им в усилията им да подобрят качеството си на живот. Ние осигуряваме правото на децата и младежите да бъдат чути и да имат възможност сами да заявят своите права.

Още информация
X