SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

bet36体育投注

Данъчни облекчения

Данъчни облекчения

Данъчни облекчения за физически лица

Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. “л” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

bet36体育投注 SOS Детски селища България е вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

X