SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

violina marinovaВиолина Маринова

Банка ДСК

Уважаеми г-н Комитов,

Благодаря Ви за наградата, която е поредното признание за смисъла на това, което постигаме заедно и за устойчивостта на нашите взаимоотношения. Радвам се, че заедно с ваш празнуваме вашата 30-годишнина – внушителна цифра, но още по-внушителна, претеглена през извършеното през тези тридесет години добро.

В последните години корпоративната  устойчивост заема все по-приоритетно място в дейността на компаниите, на преден план излизат добрите бизнес практики и ползата, която те носят за икономиката, обществото и околната среда. Банка ДСК  винаги е определяла като приоритет своята обществена роля, но за мен най-важно винаги е било чисто човешкото измерение на нашето партньорство с SOS Детски Селища България. Всички ние в Банка ДСК сме изключително щастливи, че през 2019 г. променихме живота на 121  деца в 72 SOS приемни семейства, на 71 младежи в SOS Младежки домове, чрез SOS Центровете за обществена подкрепа  подпомогнахме 449  деца  и 316 родители в рамките на програма ?Подкрепа на семейството и превенция на раздялата“, а всички деца в Алтернативна грижа и в Програмите за подкрепа на семейството получиха психологическа и социална подкрепа. Горди сме, че  от началото на партньорството ни със сдружението Банка ДСК е дарила общо  2 949 006 лв., а даренията на Експресбанк възлизат на 603 804 лв.

 

Щастлива съм, че заедно успяваме да дадем сигурност и надежда, сили и вяра в бъдещето на децата и младежите, с чието отглеждане, възпитание и образование сте ангажирани вие, скъпи приятели от SOS Детски селища.

Вярвам, че тези награди са средство да  фокусираме вниманието върху значими каузи и начина, по който бизнеса може да ги подкрепя, както и да култивираме съзнанието и отговорността, че с постъпките и действията си можем да променим нещата в правилна посока.

Благодаря Ви още веднъж!

X